RUBIKON

Pohrebná služba Michalovce

O nás

Pohrebníctvo v Michalovciach

Aktivity našej prvej súkromnej firmy v Michalovciach, podnikajúcej v oblasti pohrebníckych služieb, siahajú až do roku 1993. Založenie pohrebníctva RUBIKON so sídlom na ul. S.Chalupku 1242 v Michalovciach bolo vyvrcholením našej snahy poskytnúť kvalitné, komplexné služby a zúročiť tak naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti.

Máme za sebou 30-ročnú skúsenosť v oblasti pohrebných služieb a pracujeme nonstop 7 dní v týždni.
Vlastníme dva pohrebné vozy s chladiacim zariadením, schopné vykonať dlhé trasy aj do zahraničia.
Naše priestory sú vybavené kanceláriou, výstavňou rakiev a výstavňou smútočných vencov a kytíc.

Pohrebníctvo v Michalovciach

Kontaktujte nás

Naše služby

Poskytujeme komplexné pohrebné služby:

 • zabezpečíme kompletnú starostlivosť o nebohého od prevozu, cez pomoc pri matrikovaní, až po uskladnenie v chladiacom boxe.
 • predaj pohrebníckych potrieb (rakvy, drevené kríže, obelisky, krížiky a kalichy na rakvu, smútočné prikrývky, kytice, vence, ikebany z čerstvých i umelých kvetov
 • všetky služby spojené s úpravou nebohého
 • prevozy na celom území SR (zo zahraničia a do zahraničia)
 • postaráme sa o výrobu smútočných oznámení a na požiadanie vieme pomôcť pri matrikovaní aj v dňoch pracovného voľna.

Naše služby

Služby spojené s úpravou zosnulého

 • preberanie šiat, umytie, oholenie, nalíčenie, oblečenie, uloženie do rakvy, úprava v rakve, skompletizovanie rakvy, upevnenie cirkevných rekvizít, nápisy na kríž, resp. obelisk .
 • v sobotu, nedeľu a dni pracovného voľna je za tieto služby príplatok dohodou
 • chladiace zariadenie po 48 hod. dohodou
 • možnosťou poskytnutia rôznych zliav pri kúpe pohrebníckych potrieb a pri prevozoch (hlavne na väčšie vzdialenosti)·       
 • pri úmrtí doma poskytneme zľavu 10% z celkových nákladov
 • možnosť poskytnutia rôznych zliav pri kúpe pohrebníckych potrieb a pri prevozoch (hlavne na väčšie vzdialenosti)

Doprava

 • v rámci okresu 1,00 € za 1 km jazdy
 • pri jazde nad 100 km jazdy O,75 €/km
 • čakacia doba (v DS, na cintoríne) každých 15 minút 1 €

Adresa